ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ /ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ /ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  • Προστασία Προσωπικών δεδομένων
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο περιβάλλον των νέων τεχνολογιών
  • Ελευθερία ΄Εκφρασης στο Διαδίκτυο
  • Καθεστώς Διαφημίσεων
  • Προστασία Ιδιωτικού Βίου
  • Δυσφήμηση
  • Ελευθερία έκφρασης ( ΕΔΔΑ , Σύνταγμα )
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο ΜΜΕ

Comments are closed.