ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων
  • Προσφυγές κάθε είδους στα Διοικητικά Δικαστήρια
  • Αγωγές Αποζημίωσης κατά του Δημοσίου
  • Ζητήματα Προσβολής Συνταγματικών Δικαιωμάτων

Comments are closed.