ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • αγοροπωλησίες ξενοδοχείων
 • managment ξενοδοχείων
 • τραπεζικά δάνεια ξενοδοχείων
 • απαιτήσεις πελατών – αποζημιώσεις
 • συγχωνεύσεις – διασπάσεις ξενοδοχειακών & τουριστικών μονάδων
 • απαιτήσεις ξενοδόχων – τουριστικών πρακτόρων
 • εκμετάλλευση αιγιαλού & παραλίας από ξενοδοχεία & τουριστικές επιχειρήσεις
 • εργατικά ζητήματα ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • εργατικά ζητήματα ξεναγών & συνοδών
 • μισθώσεις ξενοδοχείων
 • συμβάσεις αντιπροσώπευσης
 • συμβάσεις κρατήσεων δωματίων
 • δίκαιο αγροτουρισμού
 • κατοχύρωση σημάτων για τουριστικά καταλύματα

Comments are closed.