ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑ 1′ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑ 1′ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Τα Δικηγορικά Γραφεία μας κατάφεραν μετά από ιδιαιτέρως δύσκολη διαπραγμάτευση με το πιστωτικό ίδρυμα  στο παρά 1 του πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας (και αφού ο οφειλέτης είχε απολέσει πριν μας επισκεφθεί όλες τις δικονομικές προθεσμίες),να τον αναστείλουν και  να ρυθμίσουν την οφειλή του εντολέως μας  σε μηνιαίες δόσεις,  βάσει των σημερινών του οικονομικών δεδομένων

No Comments Yet.