ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – LEASING – ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – LEASING – ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με απόφαση του έκανε δεκτή την ανακοπή της εταιρείας που εκπροσωπήσαμε,  ακυρώνοντας διαταγή πληρωμής ποσού 11.000 Ε από χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), δικαιώνοντας πλήρως την εντολέα μας.

No Comments Yet.