ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ – ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ – ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Τα Δικηγορικά μας Γραφεία, κατόπιν διαπραγμάτευσης, κατάφεραν να επιλύσουν εξωδικαστικά την εν λόγω υπόθεση και να αποζημιωθεί η εντολέας μας λόγω πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος από τον αντίδικο

No Comments Yet.