ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΚΟΥΡΕΜΑ 40%, ΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΧΡΕΩΜΕΝΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΚΟΥΡΕΜΑ 40%, ΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΧΡΕΩΜΕΝΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τα Δικηγορικά μας Γραφεία μέσω διαπραγμάτευσης  με μεγάλο τραπεζικό ίδρυμα της χώρας, πέτυχαν  εξωδικαστική ρύθμιση για  οφειλέτη – πελάτη μας.

Η πιστώτρια τράπεζα προχώρησε  σε ”κούρεμα” της  οφειλής του σε ποσοστό 40%, μείωση της μηνιαίας δόσης από 500  σε 240 ευρώ, καθώς και διάσωση της κατοικίας αυτού (η οποία καταφέραμε και δεν προσημειώθηκε καν), ικανοποιώντας πλήρως τα αιτήματά μας.

No Comments Yet.