ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΜΠΟΡΟ – Ν.3869/10

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΜΠΟΡΟ – Ν.3869/10

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, χορήγησε προσωρινή διαταγή σε πελάτη μας αναγνωρίζοντάς τον ως μικροέμπορο – στο παρελθόν αίτησή του είχε απορριφθεί λόγω εμπορικής ιδιότητας -, επιδικάζοντας  αφενός μηδενικές καταβολές προς τα πιστωτικά ιδρύματα, προστατεύοντας αφετέρου την πρώτη κατοικία του.

No Comments Yet.